دفتر امور اقتصادی
جشنواره منطقه اي رويش زاگرس در لرستان 1394
جشنواره منطقه اي رويش زاگرس امسال در لرستان برگزار مي شود. 17 لغايت 19 شهريور 1394 - محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي خرم آباد
 

به گزارش خبرگزاري شبستان از خرم آباد، حمزه اميري، رئيس بنياد نخبگان استان لرستان امروز(3 مرداد) در جمع خبرنگاران استان، گفت: جشنواره ابتكارات و اختراعات غرب كشور با عنوان رويش زاگرس در استان لرستان برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه فرآيند ثبت نام جشنواره رويش زاگرس از  21 تير ماه آغاز شده است، افزود: نخبگان و استعدادهاي درخشان منطقه غرب كشور تا  اول شهريورماه سال جاري، مي توانند با مراجعه به سايت بنياد ملي نخبگان به آدرس  http://lorestan.bmn.ir در اين جشنواره شركت كنند.

اميري، اظهار داشت: اين جشنواره با حضور نخبگان و استعداد هاي درخشان استان هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان، همدان و لرستان برگزار مي شود.

اين مقام مسئول، ادامه داد: جشنواره  منطقه اي رويش زاگرس طي روزهاي 17 لغايت 19 شهريورماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي لرستان برگزار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: ارائه الگو براي جوانان، فرهنگ سازي و نهادينه كردن اقتصاد دانش بنيان، رونق بخشيدن به فضاي ابتكار و همچنين ترويج فرهنگ كارآفريني از اهداف برگزاري اين جشنواره منطقه اي است.

رئيس جشنواره رويش زاگرس با اشاره به شرايط شركت در اين جشنواره، افزود: مخترعاني كه سه سال از ثبت اختراع آنان گذشته باشد مجاز به نام نويسي در اين جشنواره هستند.

وي، ادامه داد: داشتن گواهي ثبت و داشتن تاييديه از وزارت علوم پزشكي براي اختراعات مربوط به علوم پزشكي از ديگر شرايط شركت در اين جشنواره است.

اميري، تصريح كرد: هر مخترع مجاز است تنها يك اختراع را براي داوري در جشنواره ارائه كند.

رئيس بنياد نخبگان استان لرستان، اظهار داشت: در بنياد نخبگان استان لرستان آثار ارائه شده پالايش اوليه شده و بعد به مرحله داوري اوليه و نهايي راه خواهند يافت.

اميري، تصريح كرد: داوري اختراعات بر اساس معيارهاي چون ميزان تازگي اختراع در سطح ملي و بين المللي، طول عمر فناوري حاصل از اختراع، آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از بكارگيري اختراع و قابليت ورود به بازار صورت مي پذيرد و چنانچه اختراعي با معيارهاي مذكور هم خواني داشته باشد، بعنوان اختراع سطح سه شناخته و از حمايت هاي بنياد ملي نخبگان بهره مند مي شود.

رئيس جشنواره رويش زاگرس ادامه داد: اختراعاتي كه در اين جشنواره به تأييد هيئت داوران برسند، از تسهيلات و اعتبار پژوهش و نوآوري سطح 3 بنياد براي طي مسير توانمندسازي اختراع هاي برگزيده و همچنين استقرار در مراكز رشد يا پارك هاي علم و فناوري و تأسيس شركتي نوپا مرتبط با اختراع برگزيده بهره مند مي‌شوند كه اين تسهيلات و حمايت‌ها شامل جايزه نقدي- تسهيلات مالي – لحاظ شدن امتياز اختراع در آيين نامه جايزه‌هاي تحصيلي دانشجويان مي‌باشد.

وجود بيش از 300 مخترع در استان لرستان

وي با اشاره به وجود 130 نفر استعداد برتر در استان لرستان، افزود: بيش از 300 مخترع در استان لرستان وجود دارد.

اميري، ادامه داد: همچنين هم اكنون بيش از 50 نفر گواهي ثبت اختراع دريافت كرده اند.

رئيس بنياد نخبگان استان لرستان، افزود: بنياد نخبگان استان لرستان براي افرادي كه مي خواهند اختراع را به مرحله توليد وسيع برساند تسهيلات خاصي را فراهم مي كند.

اطلاعات بيشتر در ادامه مطلب

 


 جشنواره­‌ منطقه­‌‎اي رويش زاگرس (لرستان)

مخترع گرامي

بنياد ملّي نخبگان با هدف رونق بخشيدن به فضاي ابتكار، انگيزه بخشيدن به جوانان و شناسايي اختراع ­هاي برگزيده و تسهيل مسير حركت آنها به ­منظور رسيدن به محصولي دانش­ بنيان و تكميل چرخة نوآوري و تبديل دارايي­ هاي فكري به ثروت، جشنواره­ هاي منطقه­ اي رويش را برگزار مي­كند. از اين رو مخترعان گرامي مي­توانند با نام نويسي و شركت در جشنواره­ه اي مذكور، اختراع خود را در رقابتي سالم مورد ارزيابي قرار دهند. اختراع ­هايي كه در اين جشنواره ­ها به تأييد هيئت داوران برسند، مي توانند از تسهيلات بنياد براي طي  مسير توانمندسازي اختراع ­هاي برگزيده بهره ­مند شوند. اين مسير از سه ايستگاه با نام­هاي «اختراع ­هاي سطح 3»، «اختراع­ هاي سطح 2» و «اختراع ­هاي سطح 1» مي­گذرد.

1. اختراع ­هاي سطح 3

داوري اين اختراع ­ها بر اساس معيارهاي زير صورت مي ­پذيرد:

1-1. ميزان تازگي اختراع در سطح ملّي وبين‌المللي

1-2. طول عمر فنّاوري حاصل از اختراع

1-3. آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از به‌كارگيري اختراع

1-4. چگونگي مستندسازي فرايند رشد اختراع

1-5. قابليت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادي و اجتماعي حاصل از تجاري‌ سازي اختراع

باتوجه به معيارهاي بالا و درصورت كسب حدنصاب لازم، اختراع شما به عنوان اختراع برگزيدة سطح 3  شناخته مي ­شود و از حمايت­هاي بنياد بهره ­مند مي­شود.

2. پشتيباني از اختراع­ هاي سطح 3

براي پشتيباني و توانمندسازي اختراع­ هاي برگزيدة سطح 3، تسهيلاتي به شرح زير به صاحب (صاحبان) اختراع با هدف كمك به صاحبان آنها براي استقرار در مراكز رشد يا پارك­ هاي علم و فنّاوري و تأسيس شركتي نوپا مرتبط با اختراع برگزيده اعطا مي­ شود.

2-1. جايزة نقدي

2-2. تسهيلات مالي براي مواردي نظير: تكميل اختراع و مستندسازي آن، در اختيار گرفتن مشاورة كارگزاران خدمات فنّاوري، شركت در نمايشگاه‌ هاي داخلي و خارجي، استقرار اوليه در پارك علم و فنّاوري، تأسيس شركت مرتبط با اختراع

2-3. لحاظ امتياز اختراع در آيين‌نامة جايزه‌ هاي تحصيلي دانشجويان، مطابق مفاد آيين‌نامة ذيربط

نكته1: با توجه به اينكه فرايند شناسايي اختراع­هاي برگزيدة سطح 2 و سطح 1 و پشتيباني از آنها در گام ­هاي بعدي صورت مي­ پذيرد و مستقيماً به اين جشنواره ارتباط پيدا نمي­ كند، علاقه­ مندان به كسب اطلاعات بيشتر مي­توانند به آيين­ نامه «شناسايي و پشتيباني از اختراع­ هاي برگزيده» مراجعه كنند.

نكته 2: برگزيدگان  در مدت زمان سه سال پس از برگزيده شدن، براي بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي بنياد فرصت دارند و درصورت آغاز فرايند توانمندسازي، در مدت يك سال بايد مسير توانمندسازي مربوط به اختراع ­هاي سطح 3 را طي كنند.

3. نكته­ هاي مهم دربارة نام­ نويسي در جشنواره

3-1. نام­ نويسي از متقاضيان شركت در جشنواره، از طريق وبگاه بنياد ملّي نخبگان به نشاني www.bmn.ir و همچنين وبگاه بنياد نخبگان استان ميزبان باتوجه به جدول زمانبندي برگزاري جشنواره ­ها صورت مي­ پذيرد.

3-2. فقط اختراع­ هايي مجاز به نام­ نويسي هستند كه به ثبت «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» رسيده باشند و از تاريخ ثبت آنها حداكثر سه سال گذشته باشد.

3-3. براي اختراع ­هاي حوزه علوم پزشكي و دارويي، اخذ تأييديه از وزارت بهداشت و ارائه آن الزامي است.

3-4. لازم است نام ارائة دهندة اختراع در جشنواره و نام­ نويسي كنندة آن در گواهي ثبت اختراع وجود داشته باشد.

3-5. از آنجا كه هر مخترع مجاز است تنها يك اختراع را براي داوري در جشنواره‌ ارائه كند و با توجه به معيارهاي داوري (مسائل علمي، نوآوري، كاربردي بودن و قابليت تجاري‌ سازي)، مناسب است مخترعان بهترين اختراع خود را براي داوري در جشنواره عرضه كنند.

3-6. به­ منظور افزايش كيفيت جشنواره، فرايند داوري در دو مرحله انجام مي­شود: در مرحلة اول همة اختراع ­هاي نام ­نويسي شده بررسي شده و تعدادي از آنها براساس معيارهاي علمي براي شركت در مرحلة حضوري برگزيده مي­شوند. جشنواره صرفاً شامل اختراع­ هايي است كه به مرحلة دوم ارزيابي رسيده باشند.

نكته: نام نويسي درسامانه به معناي حضور قطعي در جشنواره نيست.

4. مدارك مورد نياز براي نام ­نويسي

ضروري است درزمان نام­ نويسي، مدارك زير در قالب PDF بارگذاري شوند.

4-1. تصوير گواهي ثبت اختراع

4-2. تصوير تأييديۀ اختراع از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي اختراع­ هاي حوزة پزشكي و داوريي)

5. اعلام نتايج اوليه (انتخاب شدگان براي حضور در جشنواره)

پس از نام ­نويسي و بارگذاريِ اطلاعات مورد نياز در سامانه، اطلاعات مربوط به هر اختراع با توجه به حوزة اختراع به داور مربوطه ارجاع داده مي­شود. سپس اختراع براساس معيارهايي شامل: رعايت فرصت­زماني مشخص شده براي شركت درجشنواره (سه سال)، نوآوري و تكراري نبودن اختراع مورد بررسي قرار مي­گيرد. درصورت احراز شرايط و كسب حدنصاب­ هاي لازم، اختراع براي ارزيابي نهايي به جشنواره راه پيدا مي­كند.

نكته 1: نتيجه داوري اين مرحله از طريق وبگاه­هاي ذكر شده در بند 3-1 به اطلاع عموم مي­رسد.

نكته 2: پس از اعلام نتايج اوليّه، مخترعاني كه اختراع آنها به مرحلة شركت درجشنواره راه پيدا كرده است، بايد با مراجعه به نمايه خود در وبگاه نام­ نويسي، نسبت به تكميل فرآيند نام نويسي اقدام كنند.

نكته 3: مطالعة نكته­ هاي زير براي مخترعاني كه اختراع آنها به مرحله حضور در جشنواره مي­رسد، توصيه مي­شود.

6. نكته­ هاي مهم درباره داوري

از آنجا كه آگاهي هر مخترع از نحوه داوري اختراع، در برنامه‌ريزي مخترع براي بهبود عملكرد اختراع و ارائه بهتر آن مؤثّر است، لطفاً به نكته­ هاي زير توجه كنيد:

6-1.  مبناي ارزيابي اختراع در سطح 3  بر اساس جنبه هاي زير است:

الف. مباني علمي و فنّاورانه اختراع

ب. ميزان تازگي اختراع و طول عمر فنّاوري

ج. كاربردي بودن طرح و امكان بهره‌برداري  از آن در شرايط كنوني كشور

د. قابليت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادي حاصل از توليد انبوه

6-2. در زمان ارزيابي، صحّت ادعاهاي مخترعان بايد به­صورت عملي براي داوران احراز شود. در صورتي كه امكان عرضة اختراع به دلايلي، از قبيل سنگيني يا حجيم بودن، در جشنواره ميسّر نباشد، تهيۀ فيلم و عكس از شيوة عملكرد اختراع براي ارزيابيِ مناسب، بسيار مؤثر خواهد بود. به مخترعان توصيه مي‌شود فيلم كوتاه و مناسبي از عملكرد اختراع همراه با توضيحات خود، تهيه و به هيئت داوران ارائه كنند.

6-3. داوري طي دو مرحله در محل جشنواره انجام خواهد شد :

الف. ابتدا مخترع بايد طبق برنامة زمانبندي،كه هنگام پذيرش و تحويل غرفه به وي اعلام خواهد شد، در اتاق كنفرانسي كه در آن داوران تخصصي، صاحبان    صنعت و متخصصان تجاري‌سازي به‌طور همزمان حضور دارند اختراع خود را ارائه و به پرسش­هاي هيئت داوران پاسخ ­دهد.

ب. در مرحله بعد داوران براي ارزيابي عملكرد اختراع و رؤيت آن به محل غرفه مراجعه و از نزديك اختراع را ارزيابي خواهند كرد. رعايت حُسن برخورد و احترام  به داور، توصيف و ارزيابي دقيق­تر اختراع را امكان­ پذير خواهدكرد.

6-4. هيئت داوران، مشاوراني ارزشمند براي شماهستند. تلاش كنيد نقاط قوت و ضعف اختراع خود را با صداقت با داوران در ميان­گذاريد تا با راهنمايي آنان بتوانيد قدم­هاي بعدي براي پيشرفت و تجاري سازي اختراع خود را بهتر و آسان تر برداريد.

6-5. براي اينكه حقّي از شما ضايع نشود، اطلاعاتي را كه داوران از شما مي خواهند صادقانه در اختيار آنان قرار داده و اطمينان داشته باشيد كه تمامي داوران متعهد به رعايت حقوق مالكيّت فكري اختراع بوده و تعهدنامۀ مربوطه را امضا كرده­اند.

6-6. در صورتي­كه مستندات و مداركي براي قابليت اختراع خود از سازمان­ هاي معتبر و مرتبط با اختراع دريافت كرده ­ايد، حتماً اصل مدارك مربوطه را به داور ارائه كنيد.

6-7. در جشنواره، چيدمان ميز اختراع خود را چنان قرار دهيد كه داور به سهولت متوجّه نكات برجسته اختراع شود.

6-8. در هنگام داوري حضوري، توضيحات خود را چنان برنامه‌ريزي كنيد كه در مدت حداكثر 15 دقيقه داوري اختراع شما صورت پذيرد.

6-9. اگر اختراع بين رشته ­اي است، داوران با تخصص­ هاي مختلف آن را ارزيابي مي­كنند. در اين صورت لازم است قابليّت­هاي اختراع از جنبه­هاي مختلف (به­ ويژه جنبه­ هايي كه مهم­ تر هستند) عرضه شود.

6-10. براي توصيف اختراع از زبان و ادبيات تخصصي مربوط به آن استفاده شود. اين كار باعث سهولت فهم داور از قابليّت­هاي فني اختراع مي­شود.

6-11. براي درج نام كامل انگليسي اختراع، از اصطلاحات متداول و تخصصي در حوزة مربوط به اختراع استفاده شود.

6-12. در صورتي­كه اختراع ثبت شده، يكي از موارد زير را شامل شود، امتياز ارزيابي آن اختراع در بخش داوري اختراعات بنياد ملّي نخبگان صفر بوده و امتيازي به آن تعلق نمي‌گيرد:

الف. اختراع بدون فايده: به اين معني كه هيچ نيازي به اختراع وجود ندارد و اختراع مذكور هيچ مشكلي را حل نمي­كند.

ب. اختراع در حد ايده يا شبيه سازي باشد: بدين معنا كه نمونة آزمايشگاهي (در حد پايلوت) از اختراع ساخته نشده باشد.

ج. اختراع ارائه شده كپي­ سازي يك اختراع داخلي ديگر (قبلاً ثبت شده)، بدون تفاوت فني با آن است.

6-13. در صورتي‌كه مشخص شود مخترع از بيان حقيقت در خصوص قابليت اختراع خود، خودداري كرده يا ادعاي خلاف واقع بيان داشته است و اين ادّعا منجر به فريب داور شده است، مخترع از تمامي امتيازات كسب شده محروم و امتياز نهايي او صفر خواهد بود.

7.ظرفيت پذيرش

محدوديتي براي شركت مخترعان از استان­هاي پهنه (شامل استان­هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي) همكار در جشنواره وجود ندارد، ليكن 20 درصد ظرفيت كل به شركت­ كنندگان از ساير استان­ها اختصاص يافته است.

توجه 1 : درصورت بروز هرگونه مشكل براي نام ­نويسي جشنواره رويش خراسان مي­توانيد با بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي به شماره 48-32342246-056 (آقاي حيدري) تماس بگيريد.

توجه 2: درصورت بروز هرگونه مشكل براي نام ­نويسي جشنواره رويش زاگرس مي­توانيد با بنياد نخبگان استان لرستان به شماره  33239892-066 داخلي 4 (خانم حاتمي ) تماس بگيريد.

منبع :    بنياد نخبگان لرستان


تاریخ به روز رسانی: 1394/06/02
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal