دفتر امور اقتصادی
مانور برگزاري سامانه دادور
مانور برگزاري سامانه دادور به منظور آشنايي كاربران دستگاههاي اجرايي با سامانه دادور در سطح استان مانور آمادگي با مديريت دفتر هماهنگي امور اقتصادي برگزار گرديد در اين مانور به سئوالات كاربران دستگاههاي اجرايي و ابهامات آنها پاسخ داده شد. اين سامانه در سطح ملي و استاني درحال راه اندازي و بزودي كاررسمي آن آغاز خواهد شد.
1397/03/13
Powered by DorsaPortal