1394/03/31
همايش ملي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي برگزار مي شود
 
نظر به اينكه، همايش ملي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي در 2 فاز طراحي گرديده، خواهشمند است، اطلاعات لازم در اين خصوص را از بخش هاي "معرفي همايش" و "تاريخ هاي مهم" سايت دريافت نماييد.

 نظر به اينكه، همايش ملي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي در 2 فاز طراحي گرديده، خواهشمند است، اطلاعات لازم در اين خصوص را از بخش هاي "معرفي همايش" و "تاريخ هاي مهم" سايت دريافت نماييد. با توجه به اينكه مخاطب فاز نخست مديران و مسئولين دولتي و مخاطب فاز دوم جامعه دانشگاهي در نظر گرفته شده است،  تا 30 تير 1394 فرصت جهت ارسال مقاله وجود دارد. خواهشمند است، پس مطالعه ذقيق راهنماي نگارش مقالات اقدام به ارسال مقاله نماييد. لازم به ذكر است مقالاتي كه عيناً مطابق با فرمت تعيين شده نباشند مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
..

  جهت اطلاعات بيشتر به سايت اصلي همايش مراجعه نماييد:

 
 
 
تعداد بازدید:
176
Powered by DorsaPortal