جلسه تنظيم بازار استان
جلسه تنظيم بازار استان

جلسه تنظيم بازار راس  ساعت 11:30 روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 به رياست مهندس اميري معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار پس از مباحث مطرح شده توسط اعضاء موضوعات ذيل جهت بررسي و تصميم گيري بيان شد بحث گوشت قرمز ( كيفيت ، قيمت گذاري و... و ساماندهي قيمت دام زنده، رسيدگي به وضعيت كشتارگاههاي استان در بحث خونابه ، امحاء احشام، نصب 2كشتارگاه) 

-قيمت گوشت مرغ و كيفيت آن

پيگيري تعديل عوارض آزاد راه خرم زال

-تشديد نظارتها و بازرسي بر قيمت اقلام و اجناس مورد بررسي قرار گرفت در اين جلسه آقاي منصوري مديركل  هماهنگي گزارشي از وضعيت  كشتارگاههاي سطح استان كه بصورت ميداني مورد بازرسي قرار گرفته بود را براي اعضاء تشريح نمود.

تاریخ:
1397/03/02
تعداد بازدید:
428
منبع:
Powered by DorsaPortal